Laukna Pritsumeeste Selts on loodud 2006 a. Oleme üks Raplamaa kolmeteistkümnest vabatahtlike pritsumeeste ühendusest. Hetkel on seltsis 31 aktiivset liiget.

 

  

Oma tegevuses oleme lähtunud põhikirjalistest eesmärkidest:

 

1) Kustutus- ja ennetustöö Rapla maakonna lääneosas ja Lääne maakonna idaosas.

Laukna Pritsumeeste Seltsi päästevõimekus vastab 1 standardile. Päästetöödes osaleb 6 kutselist meespäästjat ning 15 vabatahtlikku meest ja 3 naist, kes on läbinud vastavad lühikoolitused. Väljakutsetele reageerimisvalmidus on kõrge. Kustutustöödeks on meil  kasutada Mercedes- Benz ja GAZ 66. Täiendav päästeauto GAZ 53 seisab reservis ja on kasutusel peamiselt võistlusautona. Kõiki masinatega seotud hooldus- ja remonttöid teostame ise. Hetkel seisavad masinad kohalikus töökojas, kuid üks suuremaid  lähituleviku unistusi on ikkagi oma küla depoo rajamine.

Ennetustöö raames oleme aidanud paigaldada kodudesse suitsuandureid (76 korral), korraldanud piirkonna lasteaedades ja koolides (Laukna Lasteaed- Algkool, Kullamaa Keskkool, Märjamaa Gümnaasium) igaastaseid tuleohutusalaseid tunde, viinud külapäevadel (Teenuse, Haimre) läbi tuleohutusalaseid üritusi ning korraldanud piirkonna elanikele veeohutusalaseid koolitusi Laisilla karjääris.

 

 

2) Päästetöö tutvustamine noortele.

Laukna Pritsumeeste Seltsi südameasjaks on ka päästetöö tutvustamine noortele. Loomulikult pole see ametlik koolitus, vaid algteadmiste ja oskuste omandamine. Õpetame noori käsitlema tuletõrje tehnikat ning kasutama baasteadmisi. Igal aastal maist augustini teeme trenni ning vähemalt 1 kord kuus käime võistlemas. Treeningutest võtab osa 12 noort ja nemad moodustavad ka Laukna Pritsumeeste Seltsi noorte võistkonna. 

 

3) Tuletõrjealastest kokkutulekutest, õppelaagritest, tuletõrjevõistlustest, propagandaüritustest jms. osavõtmine ning nende korraldamine.

Igal aastal oleme aktiivselt osa võtnud erinevatest ümarlaudadest, seminaridest, foorumitest, paraadidest, näitustest ja õppepäevadest, mis on ka aastaaruannetes täpselt kajastatud. Lisaks sellele oleme alati edukalt võistelnud maakondlikel tuletõrjevõistlustel 4 kategoorias (poisid, tüdrukud, mehed, naised) ja vabariiklikel tuletõrjevõistlustel üksikkategooriates.

 

 

4) Seltsi liikmete ühistegevuse korraldamine ja info kordineerimine.

Seltsisiseselt oleme tegutsenud tihedas koostöös. Vaba aja veetmiseks ehitasime ühiste rahade ja jõupingutustega  ümber kaks vana autot- ühe saunaautoks ja teise tünnisauna autoks. Neid mõlemaid kasutame nii ühisürituste korraldamisel kui ka rendime välja soovijatele. Lisaks sellele oleme ühistegevuse käigus rajanud Laisilla karjääri puhkeala, kus on nüüd grillmajake koos grilliga, katusega tantsulava, võrkpalliplats, kuivkäimla ning mittestatsionaarne paadisild ja riietumisala (pingid, nagid riiete tarbeks).

Viimastel aastatel oleme käinud ekskursioonidel Eestimaa eri paigus ja korraldanud ka noortele õppereisi Riia tuletõrje muuseumisse.

Infot koordineerime seltsi liikmete vahel jooksvalt.

 

5) Tuletõrjetemaatilise õppe- ja propagandamaterjali väljaandmine ja levitamine.

Tuletõrjetemaatilist õppe- ja propagandamaterjali selts ise väljaandnud ei ole. Infot levitame ürituste ja oma igapäevase tegevuse kaudu.

 

 

6) Seltsile kasulike koostöölepete sõlmimine, suhete hoidmine ja arendamine nii kodu- kui välismaal.     

Meil on head koostöösuhted paljude professionaalsete ja vabatahtlike tuletõrjujatega. Käime läbi nii oma maakonna päästetöötajatega kui ka Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa kolleegidega. Igal aastal oleme korraldanud piirkonna tuletõrjujatele jaaniõhtu ning 2012 a korraldasime isegi mitmepäevased Rapla maakonna politsei- ja päästetöötajate suvepäevad.

Välissuhteid pole selts siiani arendanud. Nüüdseks on aga tekkinud sidemed eri riikide tuletõrjujatega. Konkreetsed kokkulepped ja tegevuskavad teha koostööd on Vara ja Lidköpingi piirkonna päästetöötajatega Rootsis ning Mäntsala päästetöötajatega Soomes. Läti osapoolega läbirääkimised alles käivad.

 

 

7) Külaelu edendamine, piirkonna elanikele ühisürituste korraldamine.

Igal aastal korraldame piirkonna elanikele Laukna jaaniõhtut, kus ei puudu  kunagi ka lõbusad võistlused tuletõrje tehnika ja varustusega. Selleks puhuks korrastame külaplatsi, paigaldame mittestatsionaarse laululava, grillimispaigad, pingid jne.

 

Elanikke oleme abistanud veel liuvälja ehitamisel, istanduste ja maneeži kastmistel ning ürituste turvamisel (piirkonna jaanituled). Abiks oleme olnud ka teetöödel ning isegi filmivõtetel (Sofi Oksaneni „Puhastus”).